کنسرو میرزاقاسمی گیلانی

250gr

کنسرو میرزاقاسمی گیلانی


Share

مشخصات محصول
وزن
بسته بندی
ابعاد بسته بندی
شماره پروانه
انرژی
قند
چربی
نمک
اسیدهای چرب تراس
افزودنی ها

  1         2         3         4         5      

+